Strona główna | Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia
 
­­Zakres działania Wydziałowej Komisji Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

 • Monitorowanie jakości procesu kształcenia,
 • Ocenę procesu kształcenia,
 • Ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • Inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia na Wydziale,
 • Opracowywanie i przekazywanie Dziekanowi okresowych sprawozdań z prac komisji.

 

Skład Komisji na kadencję 2012-2016

­

 

 • PIEKARSKA Katarzyna, dr hab. inż., prof. nadzw.- przewodnicząca
 • KOTOWSKI Andrzej, prof. dr hab. inż., przewodniczący komisji programowych
 • ANISIMOV Sergey prof. dr hab. inż.- przewodniczący komisji programowej IŚ
 • TRACZEWSKA M. Teodora, dr hab., prof. nadzw.-  przewodnicząca komisji programowej OŚ
 • SZETELA Ryszard, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • JEŻOWIECKI Janusz prof. dr hab. inż.- kierownik studiów doktoranckich
 • SZCZĘŚNIAK Sylwia, dr inż.
 • CIEŻAK Wojciech, dr inż.
 • POLARCZYK Iwona, dr inż.
 • TRUSZ-ZDYBEK Agnieszka, dr inż.
 • KOWALSKA Izabela, dr hab. inż. -od 18.11.2014r.
 • LICZNAR Paweł, dr hab. inż., prof. nadzw. -od 18.11.2014r.
 • MACIEJEWSKA Monika, dr hab. inż. -od 18.11.2014r.
 • KAŹMIERCZAK Bartosz, dr inż. -od 18.11.2014r.
 • KOWALSKI Piotr, dr inż. -od 18.11.2014r.
 • MIODOŃSKI Stanisław, dr inż. -od 18.11.2014r.
 • ŁĄTKA Małgorzata, mgr inż.- przedstawiciel administracji-od 18.11.2014r.
 • RUCKA Katarzyna, mgr inż.- przedstawiciel pracowników inż.-tech.- od 18.11.2014r.
 • DŻUGAJ Dagmara, mgr inż.- przedstawiciel doktorantów- do 18.11.2014r.
 • BURZAWA Bartosz- przedstawiciel studentów- do 18.11.2014r.
 • WARTALSKA Katarzyna, mgr inż.- przedstawiciel doktorantów-od 18.11.2014r.
 • KĄKOL Patrycja, inż.- przedstawiciel studentów
 • SIEDLECKA Agata, inż. - przedstawiciel studentów -od 18.11.2014r.
 • ZYCHAL-KORDYLEWSKA Joanna, inż.- przedstawiciel studentów -od 18.11.2014r.
 • WÓJCIK Aleksandra, inż.- przedstawiciel studentów -od 18.11.2014r. 


Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia tworzą:


 • SZETELA Ryszard, dr hab. inż., prof. nadzw- przewodniczący
 • PIEKARSKA Katarzyna, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • JEŻOWIECKI Janusz prof. dr hab. inż.
 • SZCZĘŚNIAK Sylwia, dr inż.
 • LICZNAR Paweł, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • KOWALSKI Piotr, dr inż.
 • MIODOŃSKI Stanisław, dr inż.
 • ŁĄTKA Małgorzata, mgr inż.- przedstawiciel administracji
 • RUCKA Katarzyna, mgr inż.- przedstawiciel pracowników inż.-tech.
 • SIEDLECKA Agata, inż. - przedstawiciel studentów
 • ZYCHAL-KORDYLEWSKA Joanna, inż.- przedstawiciel studentów
 • KĄKOL Patrycja, inż.- przedstawiciel studentów
 • WÓJCIK Aleksandra, inż.- przedstawiciel studentów


Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia tworzą:


 • ANISIMOV Sergey prof. dr hab. inż.- przewodniczący
 • TRACZEWSKA M. Teodora, dr hab., prof. nadzw.
 • KOTOWSKI Andrzej, prof. dr hab. inż.
 • MACIEJEWSKA Monika, dr hab. inż.
 • CIEŻAK Wojciech, dr inż.
 • POLARCZYK Iwona, dr inż.
 • TRUSZ-ZDYBEK Agnieszka, dr inż.
 • KOWALSKA Izabela, dr hab. inż.
 • WARTALSKA Katarzyna, mgr inż.

 

 Wydziałowa Komisja Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia na studiach doktoranckich:

 

 • PIEKARSKA Katarzyna, dr hab. inż., prof. nadzw.- przewodnicząca
 • KOWALSKA Izabela, dr hab. inż.
 • KRZYŻYŃSKA Renata, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • SEBASTIAN Marta, dr inż.

 

Podstawy prawne:

 • ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 88/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Wrocławskiej
 • załącznik do ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNEGO 88/2012 - ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 
Na Wydziale działają również komisje programowe, których zadaniem jest opracowywanie i doskonalenie programów kształcenia/ programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz we współpracy z Wydziałową Komisją ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Przewodniczącym komisji programowych jest prof. dr hab. inż. Andrzej KOTOWSKI.

 

Skład komisji programowej kierunku Inżynieria Środowiska na kadencję 2012-2016:

 • KOTOWSKI Andrzej, prof. dr hab. inż.- przewodniczący komisji programowych
 • ANISIMOV Sergey prof. dr hab. inż.- przewodniczący komisji programowej IŚ
 • SZETELA Ryszard, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • GŁOMBA Michał, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • KUROPKA Józef, dr hab. inż.- od 18.11.2014r.
 • PRZYDRÓŻNY Edward dr hab. inż.
 • JADWISZCZAK Piotr, dr inż.
 • POLARCZYK Iwona, dr inż.
 • MAJEWSKA-NOWAK Katarzyna, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • MARCINKOWSKI Tadeusz, prof. dr hab. inż.
 • CIEŻAK Jan, dr inż.

Skład komisji programowej kierunku Ochrona Środowiska na kadencję 2012-2016:

 • KOTOWSKI Andrzej, prof. dr hab. inż.- przewodniczący komisji programowych
 • TRACZEWSKA M. Teodora, dr hab., prof. nadzw. - przewodnicząca komisji programowej OŚ
 • KUROPKA Józef, dr hab. inż.
 • ZWOŹDZIAK Anna, dr inż.
 • SÓWKA Izabela, dr hab. inż., prof. nadzw. -od 18.11.2014r.
 • MARCINKOWSKI Tadeusz, prof. dr hab. inż.
 • MAJEWSKA-NOWAK Katarzyna, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • ADAMIAK Waldemar dr, docent
 • RYBAK Justyna, dr hab. -od 18.11.2014r.
 • HANUS-LORENZ Beata, dr- od 18.11.2014r.
 • KUTYŁOWSKA Małgorzata, dr inż. -od 18.11.2014r.

 
Wydziałowy Zespół ds. Hospitowania Zajęć (powołany 18.11.2014r.):

 • PRZYDRÓŻNY Edward, dr hab. inż.
 • MINIEWICZ Maciej, dr inż.
 • FIJEWSKI Michał, dr inż.
 • BRYSZEWSKA- MAZUREK Anna, dr inż.
 • KUROPKA Józef, dr hab. inż.- przewodniczący Zespołu
 • MAJEWSKA-NOWAK Katarzyna, dr hab. inż., prof. nadzw.
 • CIEŻAK Jan, dr inż.
 • SEBASTIAN Marta, dr inż.

 

Raporty z działalności Wydziałowej Komisji Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia

 

­

 

Ramowe harmonogramy hospitacji

 

 

 Wydział System Zapewniania Jakości Kształcenia


 ­

 

Księga procedur

­

 


­

Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-30 14:37
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty