Strona główna | Struktura organizacyjna | Katedry i Zakłady
 
 

 W ramach wydziału istnieją następujące Katedry i Zakłady:

1. Katedra Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków (W7/K1)­

2. Katedra Wodociągów i Kanalizacji (W7/K2)

3. Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza (W7/K3)

4. Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki (W7/Z1)

5. Zakład Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów  (W7/Z2)

6. Zakład Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym (W7/Z3)

 

Szczegółowe informacje o Katedrach i Zakładach:


1. KATEDRA TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ­WODY I ŚCIEKÓW (W7/K1)­ >> strona www

­

 • Kierownik Katedry 

            prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

            bud. D-2 pok. 215

            tel. 71 320 25 02

            e-mail: malgorzata.kabsch-korbutowicz@pwr.edu.pl

 

 • z-ca Kierownika Katedry 

            dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak, prof. nadzw.

            bud. D-2 pok. 219

            tel. 71 320 41 20

            e-mail: katarzyna.majewska-nowak@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Procesów Separacji Membranowej

 • Kierownik
            dr inż. Agnieszka Urbanowska
        tel. 71 320 36 39

            e-mail: agnieszka.urbanowska@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków

 • Kierownik 
            dr inż. Stanisław Miodoński
            tel. 71 320 25 87
            e-mail: stanislaw.miodonski@pwr.edu.pl

 

 

2. KATEDRA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (W7/K2) >> strona www

 

 • Kierownik Katedry            
            prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski
            bud. D-2 pok. 223

            tel. 71 320 40 85

            e-mail: andrzej.kotowski@pwr.edu.pl

 

 • z-ca Kierownika Katedry

            dr inż. Jan Cieżak

            bud. D-2 pok. 232

            tel. 71 320 36 86

            e-mail: jan.ciezak@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Hydrauliki

 • Kierownik

        dr inż. Patryk Wójtowicz

            tel. 71 320 28 06 

            e-mail: patryk.wojtowicz@pwr.edu.pl

3. KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA (W7/K3) >> strona www

 

 • p.o. Kierownika Katedry 
            dr hab. inż. Renata Krzyżyńska, prof. nadzw.

            bud. C-6 pok. 316

            tel. 71 320 43 86

            e-mail: renata.krzyzynska@pwr.edu.pl

 

 • z-ca p.o. Kierownika Katedry

            dr inż. Wojciech Mazurek

            bud. C-6 pok. 328

            tel. 71 320 37 43

            e-mail: wojciech.mazurek@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Pomiarów Wykorzystania Energii Słonecznej w Budownictwie

 • Kierownik

           dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. nadzw.
           dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa
           tel. 71 320 38 05 | e-mail: jan.danielewicz@pwr.edu.pl
           tel. 71 320 31 09 | e-mail: malgorzata.szulgowska-zgrzywa@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych

 •  Kierownik

             dr hab. inż. Edward Przydróżny

             tel. 71 320 37 76

             e-mail: edward.przydrozny@pwr.edu.pl


      Laboratorium Technik Sensorowych i Badań Jakości Powietrza Wewnętrznego

 • Kierownik           

            dr hab. Andrzej Szczurek, prof. nadzw.

            bud. C-6 pok. 341

            tel. 71 320 26 02

            e-mail: andrzej.szczurek@pwr.edu.pl

 

      Mobilne Laboratorium Pomiarów Temperatur i Przepływów

 • Kierownik
            dr inż. Iwona Polarczyk
            tel. 71 320 37 07
            e-mail: iwona.polarczyk@pwr.edu.pl


4. ZAKŁAD BIOLOGII SANITARNEJ I EKOTECHNIKI (W7/Z1) >> strona www

 

 • Kierownik Zakładu 

            dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw.

            bud. D-2 pok. 211

            tel. 71 320 34 36

            e-mail: katarzyna.piekarska@pwr.edu.pl

 

 • z-ca Kierownika Zakładu 

            dr inż. Agnieszka Trusz-Zdybek

            bud. D-2 pok. 228

            tel. 71 320 47 95

            e-mail: agnieszka.trusz-zdybek@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Biotechnologii Środowiska

 • Kierownik
            dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw
            tel. 71 320 34 36
            e-mail: katarzyna.piekarska@pwr.edu.pl


      Laboratorium Toksykologii i Badań Środowiskowych

 • Kierownik

            dr inż. Anna Hołtra

            bud. D-3

            tel. 71 320 38 98

            e-mail: anna.holtra@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu

 • Kierownik

            dr inż. Stanisław Frąckowiak

            tel. 71 320 46 86

            e- mail: stanislaw.frackowiak@pwr.edu.pl

 

5. ZAKŁAD TECHNOLOGII ODPADÓW I REMEDIACJI GRUNTÓW  (W7/Z2) >> strona www

 

 • Kierownik Zakładu 

            prof. dr hab. inż.Tadeusz Marcinkowski

            bud. D-2 pok. 213

            tel. 71 320 31 65

            e-mail: tadeusz.marcinkowski@pwr.edu.pl

 

 • z-ca Kierownika Zakładu 

            dr inż. Kamil Banaszkiewicz

            bud. D-2 pok. 220

            tel. 71 320 35 54

            e-mail: kamil.banaszkiewicz@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Procesów Termicznych

 • Kierownik
            prof. dr hab. inż. Włodzimierz Szczepaniak
            tel. 71 320 24 49
            e-mail: wlodzimierz.szczepaniak@pwr.edu.pl


      Laboratorium Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów

 • Kierownik
            prof. dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski
            tel. 71 320 31 65
            e-mail: tadeusz.marcinkowski@pwr.edu.pl

 

6. ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM (W7/Z3) >> strona www


 •  p.o. Kierownika Zakładu 

             dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. nadzw.

             bud. D-2 pok.17d

             tel. 71 320 25 60

             e-mail: izabela.sowka@pwr.edu.pl

 

 •  z-ca p.o. Kierownika Zakładu 

             dr inż. Anna Zwoździak

             bud. D-2 pok.17a

             tel. 71 320 25 00

             e-mail: anna.zwozdziak@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Badań Olfaktometrycznych

 •  Kierownik

             dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. nadzw.

             bud. D-2 pok.17e

             tel. 71 320 25 60

             e-mail: izabela.sowka@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Chemii Powietrza

 • Kierownik

            dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. nadzw.

            tel. 71 320 25 60

            e-mail: izabela.sowka@pwr.edu.pl

 

      Laboratorium Przygotowania Próbek Pyłowych i Odorowych

 • Kierownik

            dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. nadzw.

            bud. D-2 pok.17g

            tel. 71 320 25 60

            e-mail: izabela.sowka@pwr.edu.pl

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty